Hållbarhet

MILJÖSYN

Om miljö

Skogen ligger oss varmt om hjärtat. De flesta av oss på Gyllsjö bor, arbetar eller spenderar mycket av vår fritid i skogen.

Vi letar hela tiden efter nya möjligheter att förbättra vår egen verksamhet utifrån miljöhänsyn – på mer än ett sätt. Precis som vi bara köper vårt timmer från hållbart skogsbruk lägger vi på Gyllsjö Träindustri stor vikt vid arbetsmiljöfrågor.

Vi erbjuder lastpallar tillverkade av FSC®- och PEFC-certifierad råvara. Våra licensnummer är FSC-C007396 och PEFC/05-32-190. Vi erbjuder också ett återvinningssystem där vi tar hand om era uttjänta lastpallar. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och våra maskiner är CE-märkta.

Timmerförordning

Från och med 3 mars 2013 gäller en ny timmerförordning (EU) nr 995/2010.
Syftet med timmerförordningen är att komma till rätta med det globala problemet med illegal avverkning och motverka inflödet av olagligt avverkat virke och trävaror inom Europeiska unionen. Timmerförordningen förbjuder handel av virke och trävaror från olaglig avverkning på EU:s inre marknad.
Våra lastpallar är huvudsakligen tillverkade av svenskt virke. Vi är också certifierade via FSC® och PEFC. Detta säkerställer att virket vi köper kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk som följer alla gällande lagar och förordningar.
Mer information om den nya timmerförordningen hittar du på Skogsstyrelsens hemsida.

Engagerade medarbetare en nyckelingrediens

Vi ser även till att utveckla arbetsplatsen Gyllsjö Träindustri utifrån hållbarhetsfaktorer. Vi arbetar aktivt och ständigt med arbetsmiljöfrågor, involverande förmåner och arbetssäkerhet.
På så vis vill vi fortsätta uppmuntra till den yrkesstolthet och det yrkesengagemang som genomsyrat Gyllsjö i över 75 år. Engagemanget från våra medarbetare är en nyckelingrediens för att vi ska fortsätta leverera innovativa och trygga alternativ till er även i framtiden

POSITIVA MILJÖEFFEKTER

Trä som råvara

Trä är ett utmärkt material för tillverkning av lastpallar och emballage, även ur miljösynpunkt. Trä har många positiva miljöeffekter eftersom virke är en förnyelsebar råvara som ingår i det naturliga kretsloppet.

Svenskt Trä har tagit fram en broschyr om träförpackningar. Klicka här

Kontakt

AB Gyllsjö Träindustri
Kopparmöllan 5421
264 91 Klippan

Tel. (+46) 0435-222 30
Email. info@gyllsjo.se