Miljö & hållbarhet

Miljö & hållbarhet

Vi tar ansvar

För oss är miljö och hållbarhet mycket viktigt. Trä är en förnyelsebar råvara som ingår i det naturliga kretsloppet och är ett klimatsmart material. De träd som avverkas i dag för att bli träpallar ger plats till nya träd, som återigen kan avverkas om 65 år. Växande träd fångar luftens koldioxid och solens energi för att sedan omvandlas till ved och annan biomassa. Trä är hållbart och våra träpallar har lång livstid. Trä kan återanvändas flera gånger innan det till sist används som bioenergi.

Vi är FSC- och PEFC-certifierade och köper bara vårt virke från hållbart skogsbruk. Merparten av vårt timmer kommer från närområdet med korta transporter. En annan viktig komponent i en träpall är spik. Där kan du känna dig trygg eftersom vi har full kontroll av stålets ursprung.

Vi är ISO-certifierade enligt 9001, 14001, 45001 och vi arbetar aktivt för att minimera påverkan på vår miljö. Tack vare vår unika produktion har vi betydligt lägre CO2-utsläpp än andra emballagetillverkare och vi arbetar ständigt med att få ner den ytterligare.

Du kan lita på oss – vi tar ansvar!

Miljöpolicy

Träpallar är en viktig produkt för att säkert och effektivt transportera varor över hela landet och världen. Gyllsjö Träindustri ska kontinuerligt minska miljöpåverkan, i syfte att möjliggöra ökad hållbarhet i samhället samt framgång för kunden.

Läs mer

Uppförandekod

Våra principer i uppförandekoden baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s globala mål för hållbar utveckling och ILO:s kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet. 

Läs mer

kvalitetspolicy

Gyllsjö Träindustri tillverkar och levererar kundanpassade träpallar i stora volymer med fokus på kvalitet och hög leveransförmåga. Vi levererar träpallar med kvalitet, därför har vi alltid har nöjda kunder.

Läs mer

Iso-certifieringar

Nedladdningsbara dokument

LAdda ner

Visselblåsning

Vi värdesätter och stödjer visselblåsare genom att erbjuda en säker och konfidentiell kanal för att göra dina rapporter. Genom att följa vår visselblåsarpolicy kan vi tillsammans säkerställa integritet, etik och rättvisa inom vår organisation. Vi vill främja en öppen och ansvarsfull arbetsmiljö där medarbetarna känner sig trygga att rapportera eventuella missförhållanden eller olaglig verksamhet.

Läs mer