Om oss

OM GYLLSJÖ

Gyllsjö är ett familjeföretag i andra generationen

Vi tycker om kunder som ställer höga krav – det är då vi verkligen kan visa vad vi går för.

Leveranssäkerhet, kvalitet och en stor portion personligt engagemang har gett oss många långvariga kunder. Har du inte provat oss än så tror vi att du kommer bli positivt överraskad om du gör det. Gyllsjö är ett familjeföretag i andra generationen och vi har tillverkat EUR-pallar och kundanpassade lastpallar i mer än 75 år.

Företaget har expanderat kraftigt sedan starten och vi har nu 85 anställda och tillverkar ca två miljoner lastpallar om året. Innovation är en viktig del av våra framgångar. Vi försöker hela tiden hitta nya vägar att effektivisera och förbättra vår verksamhet och serva våra kunder på bästa möjliga sätt.

Leveranssäkerhet

Trä som material är ett bra val för miljön, men det råder en allt hårdare konkurrens om träråvara globalt, något som skapar problem för industrin. Genom att ha full kontroll över hela värdekedjan, från timmer till färdig träpallprodukt, kan familjeägda Gyllsjö erbjuda sina kunder hög kvalitet och leveranssäkerhet.

Miljöpolicy för Gyllsjö Träindustri AB

Gyllsjö Träindustris sågverk skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.
Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC’s (PEFC/05-32-190) och FSC ®’s (FSC-C007396) – krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning, eller där ILO:s kärnkonversioner kränks.
Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.
Råvara skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Gyllsjö Träindustris sågverk skall verka för att denna volym ökar.
Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.
Personalen ska utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

Kvalitet genom innovation

Vi satsar hårt på kvalitet och utvecklar kontinuerligt nya sätt att ytterligare förbättra såväl våra lastpallar som våra kringtjänster och kundkontakter. Tack vare ett starkt fokus på innovation har vi länge legat i framkanten av utvecklingen i branschen:
– Vi var först i världen med att certifieras enligt ISPM 15 för värmebehandling av lastpallar.
– Vi är en av få tillverkare som kan erbjuda miljömärkta pallar (FSC® och PEFC).
– Vi är en av få tillverkare som har ett eget återvinningssystem för uttjänta lastpallar.

Försörjningskedja

Vi på Gyllsjö har en helt integrerad försörjningskedja: Skogsråvara – timmertransport – sågverk – spiktillverkning – palltillverkning – leverans av färdig produkt.

HISTORIA

Hur startade verksamheten

Gyllsjö Träindustri startades 1946 av bröderna Ivar och Tore Svensson, och senare anslöt även Maj Svensson.
Till att börja med tillverkade man frukt- och grönsakslådor, bl.a. åt Helsingborgs Fryshus (numera Bring).

Året därefter införskaffade Helsingborgs Fryshus en av de första gaffeltruckarna i Sverige och Gyllsjö fick frågan om man även kunde leverera lastpallar. Detta visade sig vara en lönsam verksamhet och snart hade man ställt om produktionen till att bara omfatta lastpallar.

I slutet av 40-talet insåg SJ att det behövdes en standardlastpall som kunde användas för transporter. Man kontaktade Gyllsjö och tillsammans utvecklade man den så kallade SJ-pallen.

EUR-pall
Om SJ-pallen

Jämfört med tidigare modeller av lastpallar, vilka oftast liknade de amerikanska lastpallar som kommit till Europa under kriget, så var SJ-pallen en revolutionerande produkt.
Den var både starkare, lättare och hållbarare och gjorde snabbt succé. Dessutom var SJ-pallen en fyrvägspall vilket gjorde den mycket flexiblare och enklare att hantera.

EUR-pallar som standard

Vid ett möte i början av 50-talet i Paris med Internationella Järnvägsunionen (UIC) antogs SJ-pallen som europeisk standard och kallas sedermera EUR-pall.
Vi är naturligtvis stolta över att vi har varit med och utvecklat en produkt som tillverkats i mångmiljardupplagor och vi fortsätter att arbeta i samma anda av innovation och nytänkande som Ivar, Tore och Maj Svensson gjorde för mer än 75 år sedan.

Kontakt

AB Gyllsjö Träindustri
Kopparmöllan 5421
264 91 Klippan

Tel. (+46) 0435-222 30
Email. info@gyllsjo.se