Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Kvalitet och hög leveransförmåga

Gyllsjö Träindustri tillverkar och levererar kundanpassade träpallar i stora volymer med fokus på kvalitet och hög leveransförmåga.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra vårt arbete och säkerställa att vi alltid möter våra kunders behov och förväntningar. Detta genom att:

 • Vi följer lagar och standarder för vår bransch.
 • Vi sätter upp klara mål för att mäta och förbättra vår kvalitet.
 • Vi lyssnar på våra kunder för att förstå och uppfylla deras önskemål.
 • Vi stödjer och utbildar vår personal så att alla kan bidra till vår kvalitetsstandard.
 • Vi samlar in feedback från kunder och använder den för att bli bättre.
 • Alla i företaget är delaktiga i att upprätthålla och förbättra kvaliteten enligt följande principer:
  • Jag förstår kundens kvalitetskrav.
  • Jag tar ansvar att tillverka produkter enligt kraven – ”rätt från mig”.
  • Jag tar ansvar att direkt vidta åtgärder vid kvalitetsavvikelser.
  • Jag arbetar ständigt med kvalitetsförbättringar och att minimera avvikelser.
 • Vi arbetar aktivt med vårt ISO 9001-system vilket hjälper oss att nå våra mål och ständigt bli bättre.
 • Denna policy hålls uppdaterad och relevant för vår verksamhet genom att revideras varje år av ledning och styrelse.

Vi levererar träpallar med kvalitet, så vi alltid har nöjda kunder.

Björn Olsson Lissner, VD
Mars 2024