Miljöpolicy

Miljöpolicy

För en hållbar framtid

Träpallar är en viktig produkt för att säkert och effektivt transportera varor över hela landet och världen. Trä är en förnyelsebar råvara som ingår i det naturliga kretsloppet och är ett klimatsmart material. De träd som avverkas i dag för att bli träpallar ger plats till nya träd som återigen kan avverkas om 65 år. Växande träd fångar upp luftens koldioxid och solens energi för att sedan omvandlas till ved och annan biomassa.

Gyllsjö Träindustri ska kontinuerligt minska miljöpåverkan, i syfte att möjliggöra ökad hållbarhet i samhället samt framgång för kunden. Vi gör detta genom att:

  • Vi följer alla miljölagar och -regler som gäller för vår bransch.
  • Vi inkludera våra medarbetare i miljöförbättringsarbetet.
  • Vi arbetar för att minska slöseri, främja återanvändning och återvinning och använda resurser effektivt.
  • Vi integrerar miljööverväganden i vår affärsplanering och beslutsfattande.
  • Vi minskar vår energianvändning och koldioxidutsläpp genom effektivitetsåtgärder.
  • Vi samlar in och analyserar data för att styra våra miljöförbättringsåtgärder.
  • Vi lyssnar på feedback och idéer från våra anställda, leverantörer och kunder för att förbättra vår miljöprestanda.
  • Vi arbetar aktivt med vårt ISO 14001-system vilket hjälper oss att nå våra mål och ständigt bli bättre.
  • Denna policy hålls uppdaterad och relevant för vår verksamhet genom att revideras varje år av ledning och styrelse.

Vi bidrar genom att varje dag leverera träpallar på ett ansvarsfullt sätt, vilket gör oss till en pålitlig partner för en hållbar framtid.

Björn Olsson Lissner, VD
Mars 2024