Vår produktion

Vår produktion

Unik effektiv produktion

Med vår unika produktion ansvarar vi för hela processen från sågverk och logistik, till spik- och palltillverkning, återvinning samt leverans av färdig produkt. Då vi har kontroll av hela produktionsflödet kan vi optimera tillverkningen på bästa sätt för att skapa hög effektivitet och högt resursutnyttjande. Merparten av råvaran hämtar vi från närområdet och med all produktion på samma ställe får vi korta transporter och mindre miljöpåverkan.

Under flera årtionden av innovation, smarta lösningar, lärande samt ständiga förbättringar har en hållbar och effektiv produktionsapparat byggts upp, vilket skapar många fördelar. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra vår produktion.

Vi vill ständigt förbättra oss själv, vårt arbete och våra resultat.

Samtliga skogar där det tas fram rundvirke till Gyllsjö naturvärdesinventeras innan avverkning. Skogar med höga naturvärden avverkas inte om det inte sker för att gynna naturvärdet ytterligare. Varje dag transporteras det in 15–20 fullastade timmerbilar med stockar. För att få fram hur stor volym varje timmerbil innehåller mäts virket i en mätram här på Gyllsjö bestående av 7 olika kameror som fotograferar lasset. Bilderna från mätningarna skickas sedan till det oberoende mätföretaget Biometria vars auktoriserade mätare bedömer volym och kvalitet på virket.  

Vi sorterar varje stock med scanner och delar upp stockarna i olika diametrar. På så sätt får vi högsta materialutnyttjande när vi sågar. Stockarna har varierande diametrar mellan 12 och 55 cm. Det skiljer bara en cm i diameter för varje sorterad hög.

Vi har två såglinjer. En för grövre och en för klenare timmer. På så sätt kan vi optimera utfallet på bästa sätt. För varje diameter dimension finns optimerade sågsnitt för att få ut så många brädor som möjligt. Vi använder i princip alla brädor inklusive centrumbrädor till egen palltillverkning, vilket gör att vi har en högre kvalitet.

I torkningen sänker vi fuktkvoten på brädorna. Vi värmer upp allt över 70 grader (standard för HT säger 56 grader under minimum 30 minuter) och dödar då alla mögel, sporer, insekter m.m. För en EUR-pall ska fuktkvoten vara 22 %.  Vi brukar torka mer för att bättre garantera mögelfritt. Ibland kan det förekomma blånad i timret som kommer in. Blånad är fullt godkänt i en EUR pall och ska inte förväxlas med mögeltillväxt. Torktid varierar stort men brukar ta cirka tre dagar. Efter torkning varierar fuktkvoten beroende på klimatet.

I Sverige finns det bara tre spiktillverkare där Industrispik Linan AB – ett dotterbolag till Gyllsjö Träindustri – är en av dessa. Vi kan tillverka upp till 500 miljoner spik om året där majoriteten går till palltillverkning, vi skickar även till andra emballagetillverkare i Sverige och Europa. Industrispik Linan AB är ett av få företag i Norden som kan leverera certifierad, rund, slät spik 53 × 2,8 som är godkänd av Det Norske Veritas/Green Cargo för att användas vid tillverkning eller lagning av en godkänd EUR-pall. 

Vi har många olika palltillverkningslinjer vilket skapar flexibilitet och trygghet för våra kunder. Nästan alla pallar spikas automatiskt. Det gör att spikbild och spikdjup alltid blir standardiserat och vi kan ha en hög effektivitet och bättre arbetsmiljö. De flesta linjerna kommer från samma maskintillverkare, vilket är en fördel då vi kan rotera personal mellan olika linjer. Spikarna spikas ner genom att en spikcylinder rör sig upp och ner (genom hydraulik eller elservomotor) som pressar ner spiken.

Vi har en stor mängd olika typer av pallar i vårt sortiment. Vi kan tillgodose varje kund sina behov för att optimera kvalitet, hållbarhet och kostnadseffektivitet. Vi har ett stort färdigvarulager under tak men även klimatstyrda lager för kunder med speciella krav. Vår egna lastbil går flitigt i Skåne tillsammans med en bra mix av externa åkerier.  

Vi tar emot tiotusentals uttjänta pallar varje år som vi återvinner.

Gyllsjö Träindustri är först ut i Norden med att tillverka egen spånkloss. Uttjänta returnerade pallar från kund mals ner och kan tillsammans med spån från sågverken samt lim användas till att göra klossar som används i pall. Detta är en del av vår unika produktion som möjliggör att våra produkter kan återanvändas ännu en gång