SPECIALPALLAR

Kundanpassade specialpallar

Vi satsar på att vara Sveriges mest innovativa palleverantör. Ledorden för Gyllsjö är hållfasthet, miljöengagemang och kundrelationer. Det är ingen slump att våra tre stöttepelare har med hållbarhet och långsiktighet att göra.

Vi bygger med omsorg och brinner för att hitta kreativa lösningar till nya och annorlunda transporter. Kundspecifika specialpallar i säregna dimensioner till unika gods är roliga utmaningar.

Byggda med omsorg

Robusta och unika

Möter dina krav

För behov utöver det vanliga med speciella krav på storlek och tålighet tillverkar vi specialpallar och träemballage. Vi skapar en specialpall efter dina önskemål, utifrån vår kunskap. Naturligtvis används bästa möjliga virke. Tillverkningen av specialpallarna möter våra miljö- och kvalitetskrav.

Om Gyllsjös pallar

Vi arbetar för att bygga kreativa lösningar till nya och annorlunda transporter.

Automatisering

Med hjälp av robotar tillverkas pallar.

Specialpallar

Unika och kundanpassade