EUR-pall och standardpallar

EUR-pall och standardpallar

Stora volymer med hög flexibilitet

Vi har ett brett utbud av EUR-pallar och standardpallar som är tillverkade med effektivitet, precision och hög kvalitet. Som enda palltillverkare på vår marknad har vi två egna såglinjer och egen spiktillvekning. Vi styr hela produktionsflödet och använder virke och spik av högre kvalitet till lägre kostnad och lägre miljöpåverkan. Tack vare vår unika produktionskedja har vi lägre CO2-utsläpp än de flesta andra träpalls tillverkare. Att vi har både sågverk och palltillverkning på samma ställe gör att vi har betydligt mindre transporter. Vi har dessutom en egen spik tillverkning 20 km från Gyllsjö vilket också är en fördel.

En av våra styrkor är att kunna hantera stora volymer av EUR-pall och standardpallar, med hög flexibilitet och korta ledtider. Till några kunder levererar vi ”just in time” varje vecka.

EUR-pallen är den mest kända standardpallen, som är en standardiserad lastpall som används för att transportera varor inom Europa. Vi är naturligtvis stolta över att Gyllsjö Träindustri en gång i tiden var med att ta fram denna innovation.

Det finns strikta krav på utformningen av en EUR-pall och vi får regelbundet kvalitetskontroller från certifierade tredjeparts kontrollanter. EUR-pall mäter vanligtvis 120 x 80 cm och kan hantera en lastvikt på upp till 1 500 kg. Utöver EUR-pallen finns det ett flertal olika standardformat av träpallar.

Vi hjälper gärna till med att ta fram den bästa lösningen för ditt behov av EUR-pall och standardpallar. Välkommen att kontakta oss för att få mer information om våra träpallar och hur vi kan hjälpa dig. Vi är experter inom vårt område.

EUR

Vikt: 24 kg
Säker maxlast: 3228 kg

Pall 1200×800

Vikt: 10 kg
Säker maxlast: 994 kg

Pall 1200×800

Vikt: 17 kg
Säker maxlast: 2382 kg

Pall 1200×1000

Vikt: 22 kg
Säker maxlast: 2899 kg

Halvpall 600×800

Vikt: 6 kg
Säker maxlast: 544 kg

Tät halvpall 600×800

Vikt: 10 kg
Säker maxlast: 897 kg

Kontakta oss

Vår personal är experter inom sitt område och står redo att svara på dina frågor. 
Vi strävar alltid efter att ge dig bästa möjliga service och ser till att du är nöjd med våra högkvalitativa produkter.