Standardpallar

Standardpallar

Stora volymer med hög flexibilitet

Vi har ett brett utbud av träpallar som är tillverkade med effektivitet, precision och hög kvalitet, och som enda palltillverkare på vår marknad har vi två egna såglinjer och egen spiktillvekning. Vi styr hela produktionsflödet och kan använda virke och spik av högre kvalitet till lägre kostnad och lägre miljöpåverkan.

En av våra styrkor är att kunna hantera stora volymer med hög flexibilitet och korta ledtider. Till några kunder levererar vi ”just in time” varje vecka.

EUR-pallen är den mest kända standardpallen och vi är naturligtvis stolta över att Gyllsjö Träindustri en gång i tiden var med att ta fram denna innovation. Det finns strikta krav på utformningen av en EUR-pall och vi får regelbundet kvalitetskontroller från certifierade tredjepartskontrollanter. Utöver EUR-pallen finns det ett flertal olika standardformat av träpallar.

Nedan finns exempel på några av våra standardprodukter.

EUR

Vikt: 24 kg
Säker maxlast: 3228 kg

Pall 1200×800

Vikt: 10 kg
Säker maxlast: 994 kg

Pall 1200×800

Vikt: 17 kg
Säker maxlast: 2382 kg

Pall 1200×1000

Vikt: 22 kg
Säker maxlast: 2899 kg

Halvpall 600×800

Vikt: 6 kg
Säker maxlast: 544 kg

Tät halvpall 600×800

Vikt: 10 kg
Säker maxlast: 897 kg

Kontakta oss

Vår personal är experter inom sitt område och står redo att svara på dina frågor. 
Vi strävar alltid efter att ge dig bästa möjliga service och ser till att du är nöjd med våra högkvalitativa produkter.